Hạt Hút ẩm (Silica Gel)


- Hạt Silica-Gel: với công thức hoá học là (SiO2.nH2O, n<2)

- Hạt dạng: Tròn Trắng TRONG 

- Size: 2-4mm

- Là những hạt có khả năng HÚT NƯỚC trong một điều kiện hoặc môi trường cụ thể, hạn chế hơi ẩm.

- Giữa cho hàng hoá được CHỐNG ẨM tốt nhất: Gỗ, may mặc, giày da, điện tử, mây tre lá, balo túi xách, dụng cụ y tế, hạt điều, ống nhôm, thép . . .

SILICA GEL 1G  - TIẾNG ANH SILICA GEL 1G - TIẾNG ANH
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1G
KÍCH THƯỚC: 4*3 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 1.000
SỐ GÓI / TÚI PE: 1.000 (1KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 10.000 (10KG)

SILICA GEL 1G - 3 NGÔN NGỮ SILICA GEL 1G - 3 NGÔN NGỮ
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1G
KÍCH THƯỚC: 4*3 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ: ANH NHẬT HOA

SỐ GÓI / KG: 1.000
SỐ GÓI / TÚI PE: 1.000 (1KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 10.000 (10KG)

SILICA GEL 1G - CHỮ XANH SILICA GEL 1G - CHỮ XANH
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1G
KÍCH THƯỚC: 4*3 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 1.000
SỐ GÓI / TÚI PE: 1.000 (1KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 10.000 (10KG)

SILICA GEL 1G - CHỮ ĐỎ SILICA GEL 1G - CHỮ ĐỎ
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1G
KÍCH THƯỚC: 4*3.5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐỎ
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 1.000
SỐ GÓI / TÚI PE: 1.000 (1KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 10.000 (10KG)

SILICA GEL 1G - DƯỢC THỰC PHẨM SILICA GEL 1G - DƯỢC THỰC PHẨM
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1G
KÍCH THƯỚC: 2*4 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: GIẤY AIHUA
NGÔN NGỮ: ANH
HÀNG SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, ĐẠT TIÊU CHUẨN FDA CỦA HOA KỲ, ĐÓNG GÓI VÀ NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI.

SỐ GÓI / KG: 1.000
SỐ GÓI / TÚI PE: 3.000 (3KG)
SỐ GÓI / CARTON: 12.000 (12KG)

SILICA GEL 1.2G - 01 SILICA GEL 1.2G - 01
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1.2G
KÍCH THƯỚC: 4*3.5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: ANH
CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC LOẠI BAO BÌ 1G ĐỂ ĐÓNG GÓI.

SỐ GÓI / KG: 835
SỐ GÓI / TÚI PE: 1.000 (1.2KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 10.000 (12KG)

SILICA GEL 2G - CHỮ ĐEN (VKD) SILICA GEL 2G - CHỮ ĐEN (VKD)
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 2G
KÍCH THƯỚC: 4.5*3.5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 500
SỐ GÓI / TÚI PE: 750 (1.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 7500 (15KG)

SILICA GEL 2G - CHỮ ĐỎ SILICA GEL 2G - CHỮ ĐỎ
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 2G
KÍCH THƯỚC: 5*3.5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐỎ
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 500
SỐ GÓI / TÚI PE: 750 (1.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 7500 (15KG)

SILICA GEL 2G - ĐEN (GIẤY) SILICA GEL 2G - ĐEN (GIẤY)
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 2G
KÍCH THƯỚC: 5*3.5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN ĐẬM
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 500
SỐ GÓI / TÚI PE: 750 (1.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 7500 (15KG)

SILICA GEL 3G - 3 NGÔN NGỮ SILICA GEL 3G - 3 NGÔN NGỮ
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 3G
KÍCH THƯỚC: 5*3.5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ: ANH, NHẬT, TRUNG

SỐ GÓI / KG: 333
SỐ GÓI / TÚI PE: 500 (1.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 5000 (15KG)

SILICA GEL 5G - CHỮ ĐEN SILICA GEL 5G - CHỮ ĐEN
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 5G
KÍCH THƯỚC: 5.5*5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 200
SỐ GÓI / TÚI PE: 400 (2KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 4000 (20KG)

SILICA GEL 5G - CHỮ XANH SILICA GEL 5G - CHỮ XANH
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 5G
KÍCH THƯỚC: 5.5*5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ: ANH, PHÁP, LATIN

SỐ GÓI / KG: 200
SỐ GÓI / TÚI PE: 400 (2KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 4000 (20KG)

SILICA GEL 5G - CHỮ ĐỎ SILICA GEL 5G - CHỮ ĐỎ
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 5G
KÍCH THƯỚC: 5.5*5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐỎ
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ: ANH, PHÁP, LATIN

SỐ GÓI / KG: 200
SỐ GÓI / TÚI PE: 400 (2KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 4000 (20KG)

 

SILICA GEL 10G - CHỮ XANH SILICA GEL 10G - CHỮ XANH
0 đ / Gói
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 10G
KÍCH THƯỚC: 7.5*5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ: ANH, PHÁP, LATIN

SỐ GÓI / KG: 100
SỐ GÓI / TÚI PE: 200 (2KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 2000 (20KG)

SILICA GEL 10G - CHỮ ĐỎ SILICA GEL 10G - CHỮ ĐỎ
0 đ / Gói
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 10G
KÍCH THƯỚC: 7.5*5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐỎ
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ: ANH, PHÁP, LATIN

SỐ GÓI / KG: 100
SỐ GÓI / TÚI PE: 200 (2KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 2000 (20KG)

SILICA GEL 10G - 9 NGÔN NGỮ SILICA GEL 10G - 9 NGÔN NGỮ
0 đ / Gói
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 10G
KÍCH THƯỚC: 7*7.5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: 9 NGÔN NGỮ

SỐ GÓI / KG: 100
SỐ GÓI / TÚI PE: 150 (1.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP:1.500 (15KG)

SILICA GEL 10G - 5 NGÔN NGỮ SILICA GEL 10G - 5 NGÔN NGỮ
0 đ / Gói
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 10G
KÍCH THƯỚC: 7.5*5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: 5 NGÔN NGỮ: ANH, ĐỨC, PHÁP, LATIN, NHẬT

SỐ GÓI / KG: 100
SỐ GÓI / TÚI PE: 200 (2KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 2000 (20KG)

SILICA GEL 25G & 30G - TIẾNG ANH SILICA GEL 25G & 30G - TIẾNG ANH
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 25G, 30G
KÍCH THƯỚC: 8*7 CM (25G), 9.5*7 CM (30G)
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: ANH

1) LOẠI 25G
SỐ GÓI / KG: 40
SỐ GÓI / TÚI PE: 100 (2.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 1.000 (25KG)
2) LOẠI 30G
SỐ GÓI / KG: 33
SỐ GÓI / TÚI PE: 82 (2.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 820 (25KG)SILICA GEL 25G & 30G - 3 NGÔN NGỮ SILICA GEL 25G & 30G - 3 NGÔN NGỮ
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 25G, 30G
KÍCH THƯỚC: 8*7 CM (25G), 9.5*7 CM (30G)
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ: ANH, PHÁP, LATIN

1) LOẠI 25G
SỐ GÓI / KG: 40
SỐ GÓI / TÚI PE: 100 (2.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 1.000 (25KG)
2) LOẠI 30G
SỐ GÓI / KG: 33
SỐ GÓI / TÚI PE: 82 (2.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 820 (25KG)SILICA GEL 50G SILICA GEL 50G
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 50G
KÍCH THƯỚC: 10*9 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 20
SỐ GÓI / TÚI PE: 50 (2.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 500 (25KG)

SILICAGEL 100G SILICAGEL 100G
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 100 GR
KÍCH THƯỚC: 9*14 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 10
SỐ GÓI / TÚI PE: 25 (2.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 250 (25KG)

SILICAGEL 100G - 3 NGÔN NGỮ SILICAGEL 100G - 3 NGÔN NGỮ
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 100 GR
KÍCH THƯỚC: 9*14 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ: ANH, PHÁP, LATIN

SỐ GÓI / KG: 10
SỐ GÓI / TÚI PE: 25 (2.5KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 250 (25KG)

SILICA GEL 200G SILICA GEL 200G
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 200G
KÍCH THƯỚC: 15*11 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐỎ
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: 4 NGÔN NGỮ

SỐ GÓI / KG: 5
SỐ GÓI / TÚI PE: 13 (2.6KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 130 (26KG)

SILICA GEL 200G - MÓC TREO SILICA GEL 200G - MÓC TREO
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 200G
KÍCH THƯỚC: 15*11 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: ANH
SỐ GÓI / KG: 5
SỐ GÓI / TÚI PE: 13 (2.6KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 130 (26KG)

SILICA GEL 1000G - 1 TÚI SILICA GEL 1000G - 1 TÚI
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1000G (CÓ MÓC TREO)
KÍCH THƯỚC: 15*30 CM
MÀU SẮC: VẢI TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 1
SỐ GÓI / TÚI PE: 2 (2KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 26 (26KG)

SILICA GEL 1000G - 4 TÚI SILICA GEL 1000G - 4 TÚI
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1000G (CÓ MÓC TREO)
KÍCH THƯỚC: 15*55 CM
MÀU SẮC: VẢI TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 1
SỐ GÓI / TÚI PE: 2 (2KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 26 (26KG)

SILICA GEL 1000G - 5 TÚI SILICA GEL 1000G - 5 TÚI
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1000G (CÓ MÓC TREO)
KÍCH THƯỚC: 15*65 CM
MÀU SẮC: VẢI TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 1
SỐ GÓI / TÚI PE: 2 (2KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 26 (26KG)

SILICA GEL 1000G - 8 TÚI SILICA GEL 1000G - 8 TÚI
0 đ / Gói

HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1000G (CÓ MÓC TREO)
KÍCH THƯỚC: 10*110 CM
MÀU SẮC: VẢI TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: VẢI KHÔNG DỆT
NGÔN NGỮ: ANH

SỐ GÓI / KG: 1
SỐ GÓI / TÚI PE: 2 (2KG)
SỐ GÓI / BAO PP: 26 (26KG)