Dây treo Container - 2Kg/Clay

Email
- Dây hút ẩm trong Container hàng xuất khẩu
- Loại 2 Kg (2000grs), dây 1 túi.
- Kiểu gói: May bằng vải, có dây cột
- Cất giữ: nơi khô ráo, bào quản 1 năm khi chưa sử dụng.
- Hạt Clay