Giấy ABC

Email
Giấy giác mẫu, trải vải in chữ khoảng cách in chữ ABC
- Định lượng giấy: 30 - 50 g/m2
- Có 2 màu: Trắng và vàng
- Khổ cuộn: 1m6 - 2m (theo yêu cầu)
- Cuộn nhỏ: 35 -50 kg/cuộn