Giấy đục lỗ

Email
Giấy Trải bàn cắt có đục lỗ thông hơi
- Đục lỗ bằng máy theo inch.
- Giấy vàng, nâu đậm, nâu nhạt.
- Định lượng: 45 - 60 g/m2
- Khổ giấy: đa dạng
- Cuồn nhỏ: 35 -50 kg; Cuồn lớn: 500kg