Giấy Duplex (Bìa cứng)

Email
Giấy Duplex có 2 mặt: một mặt giấy màu xám và một mặt giấy được phủ một lớp giấy trắng có bề mặt láng mịn phục vụ cho in ấn thông tin hình ảnh, hay làm rập trong may mặc.

- Giấy Duplex dạng cuộn và cắt theo yêu cầu khách hàng.

- Khổ cắt sẳn: 79cm x 109 cm (300 mg/m2)

- Định lượng: 250 - 500 mg/m2
Chi tiết

Giấy Duplex có 2 mặt: một mặt giấy màu xám và một mặt giấy được phủ một lớp giấy trắng có bề mặt láng mịn phục vụ cho in ấn thông tin hình ảnh, hay làm rập trong may mặc.

Giấy Duplex  thường được ứng dụng để sản xuất các loại bao bì hộp giấy, bìa sách và các vật dụng trang trí khác...