CLAY 25G - 01

Email
HẠT HÚT ẨM (CLAY)
LOẠI: 25G
KÍCH THƯỚC: 7.5*7 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ
Số Gói trong gói hàng: 80
Số Gói trong hộp:800