1. Hạt Hút Ẩm (Silica Gel)

 

 

- Hạt Silica-Gel: với công thức hoá học là (SiO2.nH2O, n<2)

- Hạt dạng: Tròn Trắng TRONG 

- Size: 2-4mm

- Là những hạt có khả năng HÚT NƯỚC trong một điều kiện hoặc môi trường cụ thể, hạn chế hơi ẩm.

- Giữa cho hàng hoá được CHỐNG ẨM tốt nhất: Gỗ, may mặc, giày da, điện tử, mây tre lá, balo túi xách, dụng cụ y tế, hạt điều, ống nhôm, thép . . .