SILICA GEL 1G - 03

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1G
KÍCH THƯỚC: 4*3 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ
Số Gói trong gói hàng: 1000
Số Gói trong hộp:10000