SILICA GEL 2G - 03

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 2G
KÍCH THƯỚC: 5*3.5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: COTTON
NGÔN NGỮ: ANH
Số Gói trong gói hàng: 750
Số Gói trong hộp:7500