SILICA GEL 3G - 01

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 3G
KÍCH THƯỚC: 5*3.5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ
Số Gói trong gói hàng: 500
Số Gói trong hộp:5000