SILICA GEL 5G - 01

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 5G
KÍCH THƯỚC: 5.5*5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: ANH
Số Gói trong gói hàng: 300
Số Gói trong hộp:3000