SILICA GEL 10G - 02

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 10G
KÍCH THƯỚC: 7.5*5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐỎ
BAO BÌ: COTTON
NGÔN NGỮ: 3 NGÔN NGỮ
Số Gói trong gói hàng: 200
Số Gói trong hộp:2000