SILICA GEL 25G - 01

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 25G
KÍCH THƯỚC: 7.5*5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: COTTON
NGÔN NGỮ: ANH
Số Gói trong gói hàng: 80
Số Gói trong hộp:800