SILICA GEL 200G - 01

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 200G
KÍCH THƯỚC: 15*11 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐỎ
BAO BÌ: COTTON
NGÔN NGỮ: 4 NGÔN NGỮ
Số Gói trong gói hàng: 10
Số Gói trong hộp:100