SILICAGEL - 100 G

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 100 GR
KÍCH THƯỚC: 9.5*11 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: Vải không dệt (non-women)
NGÔN NGỮ: ANH