SP 1.2G - 01

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 1.2G
KÍCH THƯỚC: 4*3.5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐỎ
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: ANH
Số Gói trong gói hàng: 835
Số Gói trong hộp:8350