SILICA GEL 2G - 01

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 2G
KÍCH THƯỚC: 4.5*3.5 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ ĐEN
BAO BÌ: GIẤY COMPOSITE
NGÔN NGỮ: ANH
Số Gói trong gói hàng: 750
Số Gói trong hộp:7500