SILICA GEL 15G - 01

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 15G
KÍCH THƯỚC: 7.5*7 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: COTTON
NGÔN NGỮ: ANH
Số Gói trong gói hàng: 134
Số Gói trong hộp:1340