SILICA GEL 50G - 01

Email
HẠT HÚT ẨM (SILICA GEL)
LOẠI: 10G
KÍCH THƯỚC: 11*7 CM
MÀU SẮC: GIẤY TRẮNG, CHỮ XANH
BAO BÌ: COTTON
NGÔN NGỮ: ANH
Số Gói trong gói hàng: 50
Số Gói trong hộp:500